בית מדרש

  • 05/03/2007

בהוראת הרבי מתקיים בבנין 770 כולל לאברכים מצוינים אשר מכינים את עצמם לחיי שליחות ולרבנות. הכולל עומד תחת ניהול ישיבת תומכי תמימים המרכזית.

בכולל שוקדים כ-25 אברכים על לימוד התורה וחסידות, כאשר חלק מרכזי מהלימודים במהלך היום מוקדש ללימוד הלכה למעשה, דבר אשר ישמש את האברכים בצאתם לשליחות ברחבי העולם. בראש הכולל עומד הרב שלום דוב בער לבקובסקי

לצד הכולל מתקיימות מידי יום תפילות, התוועדויות ושיעורי תורה לאנ"ש ומקורביהם. המקום פתוח לציבור הרחב ללימוד, תפילה ווהתוועדויות.

שתף לחברים

שתף